Referat – Caracterizare Pasa Hassan

June 19, 2009 scris de  
In categoria Romana

Creația literară a lui George Coșbuc se confruntă cu viața întregului popor, deoarece poetul a abordat o diversitate de teme cu largă arie de cuprindere, între care se află și cele referitoate la trecutul de luptă al poporului, oglindit în poezii.
Balada culta “Pașa Hassan” evocă unul dintre momentele importante ale istoriei noastre naționale, și anume lupta de la Călugăreni din august 1595, când românii conduși de Mihai Viteazul obțin o strălucită victorie împotriva turcilor cotropitori.
Deși, balada poartă ca titlu numele lui Hassan, personajul principal este Mihai Viteazul, care înfățișat în toate momentele acțiunii și de a cărui prezență luăm cunoștință încă de la începutul baladei.
Dacă pașa Hassan, conducătorul oștirii otomane, este înfățișat, la început static, departe de câmpul de luptă, ceea ce îi prefigurează lașitatea, trăsătura sa dominantă, Mihai Viteazul, domnitorul
Țării Românești și conducătorul armatei române, se află pretutindeni. Bun organizator și strateg, călăuzit de patriotism și caracterizat de spirit de sacrificiu, se află în fruntea armatei, fiind exemplu pentru ostașii săi.
Hassan este incapabil de a acționa și de a conduce singur oștile, de aceea o face prin intermediul lui Mihnea,căruia îi “trimite-o poruncă”. În schimb, viteaz, cum îi spune și numerele, vijelios, impetuos și întreprinzător, vodă “face cărare prin mulțimea păgână”.
În timpul luptei, pașa se manifestă prin uimire, vizibilă, ușor pe chipul său, nu știe dacă ceea ce vede este un vis sau realitate, pe când , Mihai se dovedește dârz, energic și curajos.

Download caracterizare in antiteza

Downloadat de 170 ori

Comments