Referat – Biserica Ortodoxa

July 29, 2011 scris de  
In categoria Religie

Biserica Ortodoxă este o comunitate de credinţă creştină. Creştinii ortodocşi sunt organizaţi în biserici ortodoxe naţionale autocefale (greacă, rusă, română, sârbă etc.), însă aflate în comunitate de credinţă cu Patriarhatul Ecumenic al Constantinopolului. Prin număr de credincioşi, ortodocşii formează în lume a doua comunitate creştină, după Biserica
bisericile autocefale ale creştinismului ortodox. Majoritatea românilor aparţin Bisericii Ortodoxe Române, dar biserica are şi credincioşi de alte naţionalităţi (romi, ucrainieni, etc.). Numai în România, numărul credincioşilor ortodocşi este, potrivit recensământului din 2002, de 18.817.975, deci 86,8% din populaţia ţării.

Numele ortodoxiei vine din limba greacă, de la ορθο (ortho – drept, corect) si δοξα (doxa – învăţătură, cunoaştere), traducându-se deci prin „dreaptă învăţătură“. Este de menţionat că şi celelalte biserici creştine îşi consideră propriile învăţături ca fiind drepte sau chiar singurele drepte.

Bisericile Ortodoxe Răsăritene reunesc astăzi o parte importantă a credincioşilor creştini. Istoric şi cultural, ele sunt purtătoare ale unei tradiţii bogate, dezvoltate de-a lungul a două milenii de viaţă creştină într-o largă zonă geografică.
Fundamentele teologiei creştine ortodoxe, ca şi ale celei catolice, au fost stabilite în primele şapte concilii ecumenice, ţinute între secolele al IV-lea şi al VIII-lea. Din motive politice, geografice, culturale, şi religioase, biserica occidentală (catolică) şi cea răsăriteană (ortodoxă) s-au separat formal în 1054 prin Marea Schismă.

Ca urmare a acestui eveniment, atât Biserica Ortodoxă, cât şi cea Catolică se consideră a fi singura biserică universală (catolică) şi apostolică, ca şi depozitara credinţei corecte (ortodoxia). Spre deosebire de biserica romană, ce pune accentul pe universalitate (catolicism), cea ortodoxă pune accentul pe puritatea credinţei, de unde diferenţa de nume.Bisericile ortodoxe consideră că au la bază succesiunea apostolică neîntreruptă începută de la apostoli.

Bisericile Ortodoxe ale celor şapte Sinoade Ecumenice au la bază Vechiul şi Noul Testament. Ele sunt conduse de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, „Păstorul cel bun”, care îndrumă credincioşii, mădularele vii ale Bisericii, pe calea spre mântuire. Bisericile Ortodoxe ale celor şapte concilii recunosc un acelaşi Dumnezeu treimic, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, întreit în persoane, dar unul în fiinţă, Dumnezeu atotputernic, preexistent lumii şi complet independent în raport cu orice, deosebindu-se astfel fundamental de religiile naturale, în care dumnezeul / dumnezeii iau naştere într-un univers preexistent.

Sfintele Taine lăsate Bisericii Sale de Mântuitorul Iisus Hristos sunt în număr de şapte. Ele îmbrăţişează toate nevoile sufleteşti ale credincioşilor creştini pe calea cea nouă trasata de El, ca şi toate nevoile Bisericii creştine pentru propagarea în lume a operei Sale mântuitoare.

Download Biserica Ortodoxa

Downloadat de 557 ori

Comments