Cronica lui Azarie

March 16, 2009 scris de  
In categoria Istorie

Cronica lui Azarie cuprinde istoria Moldovei intre anii 1551 (domnia lui Ştefan,fiul lui Petru Rareş) şi 1574, urcarea in scaun a lui Petru Şchiopul. Ea formeaza continuarea cronicii lui Macarie în forma completă,care merge pana la 1551. A fost publicată,dupa unicul manuscris cunoscut, de doi editori aproape în acelaşi timp: slavistul roman I.Bogdan si de istoricul rus A.I.Iaţimirski.
Despre autorul cronicii nu ştim nimic altceva decât ceea ce spune el însuşi in cronica, adică foarte puţin. El declară că a fost „cel mai mic ucenic” al lui Macarie episcop de Roman, pentru care arată o mare veneraţie. Azarie,dupa cum arată numele său monahal, era călugăr.
El scrie din porunca lui Petre Şchiopul domnul Moldovei, a marelui său logofăt, Ioan Golăi, şi a mitropolitului Anastasie al Moldovei. Şi aceasta cronica este oficială, ca şi acelea ale lui Macarie si Eftimie. Azarie continua cronica lui Macarie,şi anume forma completă până la 1551 şi se deosebeşte ca tendinţe de cronica lui Eftimie, cronicarul oficial al lui Alexandru Lapuşneanu. Pe cănd acesta se arată duşman al lui Ştefan Rareş şi indreptăţeşte uciderea lui de către boieri, Azarie dimpotrivă, spune ca Ştefan domnea „în chip binecinstitor” şi boierii care l-au ucis „s-au ridicat în chip tâlhăresc asupra voievodului”.
Azarie afirmă că nu a folosit nici un fel de izvoare pentru scrierea cronicii lui: ”Cer şi iertare,spune el,dacă pentru trecerea vremii îndelungate,nu voi scoate din uitare unele dintre acestea…………sau altele care s-au intâmplat şi nu voi aminti unele lucruri”, ceea ce dovedeşte că se intemeia exclusiv pe memorie. Pe de altă parte parte o serie de date greşite din cronica arată că scriitorul nu avea la idemână texte contemporane. Astfel el pune răscoala boierilor împotriva lui Despot Voda în 1565, în loc de 1563, întoarcerea în scaun a lui Alexandru Lăpuşneanu în 1565 în loc de 1564.
Pe lânga folosirea servilă a modelului literar, care adumbreşte realitaţile istoriei moldoveneşti, valoarea istorica a cronicii lui Azarie este scăzută şi prin faptul că avem a face cu o cronica oficială de comandă. Petru Şschiopul, domnul care a comandat cronica este arătat ca un perfect tip de stăpânitor dupa legile divine şi iubitor al ţării, cu toate calitaţile.În schimb, adversarul său, eroicul luptător împotriva turcilor,apărătorul libertăţii Moldovei, Ioan Voda cel Cumplit, este închipuit ca o fiară setoasă de bani si sânge.

[download#83#image]

Comments