Referat despre interferenta luminii

May 13, 2009 scris de  
In categoria Fizica

Interferenţa undelor electromagnetice din domeniul vizibil presupune suprapunerea a două unde într-o zonă spaţială. Însă pentru a înţelege fenomenul de intrerferenţă a luminii este necesar să se ia în considerare natura ondulatorie a acesteia.
În cazul surselor de lumină obişnuite atomii primesc energie prin efect Joule, trec în stări energetice excitate şi se dezexcită complet aleator emiţând radiaţie în mod nesincronizat. Sursele cu aceste caracteristici se numesc surse necoerent, iar ele emit unde necoerente. În cazul acestora nu se poate observa fenomenul de interferenţă.
Pentru a putea înţelege interferenţa luminii vom definii o serie de noţiuni necesare:

Numim unde coerente două sau mai multe unde care au aceiaşi pulsaţie şi diferenţe de fază constante.
Numim interferenţă fenomenul de superpoziţie a două sau mai multe unde coerente.
Numim câmp de interferenţă regiunea din spaţiu în care are loc interferenţa undelor.
Componenta electrică a undei electromagnetice este cea căreia i se datorează efectele fiziologice luminoase.
Considerăm două surse coerente de lumină , S1 şi S2, care emit unde de aceeaşio frecvenţă, având amplitudini paralele şi egale fiecare cu E0, cu o fază iniţială presupus numă (φ=0. Presupunem faza iniţială numă pentru a nu îngreuna calculele. ). În cele două puncte intensitatea câmpului electric variază în timp conform legii:
E1(t)=E0*sin(ωt), E2(t)=E0*sin(ωt).
Cele două unde se propagă şi ajung amândouă în punctul P situat la distanţele r1 şi, respectiv r2 de cele două surse (fig.1).

Principiul superpoziţiei liniare
Este principiul care descrie fenomenele care au loc în orice punct în care ajung două sau mai multe unde.

Download Interferenţa luminii

Downloadat de 2063 ori

Comments