Protiste parazite

March 12, 2009 scris de  
In categoria Biologie

Protistele sunt primele organisme eucariote – unicelulare, pluricelulare, solitare sau coloniale. Au nutriţie autotrofă sau heterotrofă (saprofită sau parazită). Locomoţia este realizată cu ajutorul cililor, flagelilor sau a pseudopodelor. Se înmulţesc atât sexuat cât şi asexuat.
Protistele constituie un grup heterogen care populează în special, mediul acvatic, dar se găsesc şi în mediul umed, iar unele parzitează corpul plantelor şi al animalelor.
Sunt clasificate după modul de hrănire astfel:
autotrofe, asemănătoare plantelor (algele şi euglenele)
heterotrofe, asemănătoare animalelor (sarcodine, zoomastigine, ciliofore şi sporozoare)
– asemănătoare fungilor şi mixomicetelor.
În afară de alge, care sunt fotosintetizatoare, toate celelalte protiste pot fi parazite, începând cu euglenele, care pe timp de noapte se hrănesc heterotrof.
Organismele parazite nu aduc nici un fel de avantaj organismelor parazitate, ci din contră sunt dăunătoare, provocând boli :
Amibe:
– Amoeba histolitica parazitează omul şi animalele provocând dizenteria ;
Zoomastigine: provoacă boli grave la om.

Download Protiste parazite

Downloadat de 584 ori

Comments