Parazitismul

March 13, 2009 scris de  
In categoria Biologie

Prin parazitism se înţelege convieţuirea disarmonică dintre două organisme, în care,unul dintre ei – parazitul – se hrăneşte şi se multiplică pe seama celuilalt – parazitat.
Parazitismul ca mod de nutriţie şi tip de relaţii între organisme, a preocupat pe cercetători din diferite timpuri, iar în ceea ce priveşte noţiunea de parazit, originea şi evoluţia parazitismului, s-au emis diferite păreri, ipoteze, teorii. După o serie de cercetători, pot fi considerate parazite acele organisme care se hrănesc pe seama ţesuturilor vii, alţii considerându-le însă, pe toate acele organisme care se dezvoltă pe un alt organism viu.
Parazitele – sunt organisme care se hrănesc direct cu substratul viu al altor organisme. Acestea cuprind două subgrupe, şi anume:
1) Facultativ saprofitele – cuprind organisme ce în mod normal duc o viaţă parazitară, dar care pot trăi şi ca saprofite.
2) Parazitele obligate (total parazitare), cuprind organisme care duc o viaţă parazitară.
Fenomenul de parazitism apare în cadrul tuturor regnurilor, în diverse medii de viaţă, începând cu virusurile, care parazitează atât plantele, animalele, cât şi omul, provocând boli grave. Continuând cu procariotele, organisme primitive care, de asemenea, trăiesc pe seama altor organisme vii, mai evoluate. Urmează protistele, care au o mare varietate de indivizi şi de medii de răspândire, astfel: protistele sunt primele organisme eucariote – unicelulare, pluricelulare, solitare sau coloniale. Au nutriţie autotrofă sau heterotrofă (saprofită sau parazită). Locomoţia este realizată cu ajutorul cililor, flagelilor sau a pseudopodelor. Se înmulţesc atât sexuat cât şi asexuat.
Protistele constituie un grup heterogen care populează în special, mediul acvatic, dar se găsesc şi în mediul umed, iar unele parazitează corpul plantelor şi al animalelor.

Download Parazitismul

Downloadat de 911 ori

Comments