Referat despre laicizare si ateism

March 28, 2009 scris de  
In categoria Facultate

Religia există în toate societăţile cunoscute, deşi credinţele religioase şi practicile variază de la o cultură la alta. Toate religiile implică un set de simboluri care presupun sentimente de veneraţie legate de ritualuri practicte de o comunitate de credincioşi.
Abordările sociologice ale religiei au fost cel mai influenţate de ideile celor trei gânditori „clasici”: Marx, Durkheim, Weber. Toţi aceştia au considerat că religia este într-un mod fundamental o iluzie. Ei au crezut că „lumea de apoi” pe care o creează religia este de fapt lumea noastră, distorsionată vazută prin prisma simbolului religios. Pentru Marx religia conţine un puternic element ideologic: ea oferă justificare pentru inegalităţile de avere şi putere existente în societate. Pentru Durkheim, religia este importantă datorită funcţiei de coeziune pe care o îndeplineşte, în special prin aceea că asigură faptul că oamenii se întâlnesc cu regularitate pentru a-şi afirma credinţele şi valorile comune. Pentru Weber, religia este importantă datorită rolului pe care îl joacă în schimbarea socială, mai ales în dezvoltarea capitalismului modern.
Ateismul neagă existenţa lui Dumnezeu, considerat produsul imaginaţiei omului. Această concepţie apare de-a lungul timpului în diferite sisteme sau curente filozofice care resping existenţa unui Dumnezeu personal şi susţin că atributele lui Dumnezeu sunt proiecţia idealurilor omului care doreşte să fie atotputernic, atotştiutor şi veşnic; minunile sunt fenomene naturale sau construcţii intelectuale ale omului, care încearcă să îşi explice diferite fenomene.
Ateismul se poate manifesta în diferite moduri: aprecierea exagerată a aspectelor materiale ale vieţii în defavoarea celor spirituale, negarea nevoii ajutorului lui Dumnezeu în viaţa omului, neacceptarea manifestării vieţii religioase a comunităţilor, respingerea oricăror fenomene de educaţie religioasă, revolta faţă de sfinţenie. Ateismul a fost susţinut de regimurile politice comuniste şi nu trebuie confundat cu agnosticismul, concepţie care susţine imposibilitatea cunoaşterii lui Dumnezeu.
Laicizarea desemnează procesul prin care religia îşi pierde influenţa asupra diferitelor sfere ale vieţii sociale. Laicizarea prezintă un număr de aspecte şi de dimensiuni. Unul dintre acestea se referă la numărul de membrii ai organizaţiilor religioase- câţi oameni aparţin unei biserici sau altor instituţii religioase sau frecventează activ slujbele sau alte ceremonii. Cu excepţia statelor unite, ţările industrializate au suferit toate o laicizare considerabilă. Structura declinului religios remarcat în Marea Britanie se regăseşte în cea mai mare parte a Europei Occidentale, inclusiv în ţările catolice, cum ar fi Franţa sau Italia.

Download Laicizarea. Ateismul.

Downloadat de 278 ori

Comments