Referat despre comunicarea nonverbala

March 28, 2009 scris de  
In categoria Comunicare

Consideraţii asupra comunicării umane

Demersul de faţă pleacă de la premisa că interacţiunile umane ar fi imposibile fără transmiterea si receptarea de mesaje. În acest sens, relaţiile umane pot fi definite ca interacţiuni comunicaţionale, derulate în planul social amplu care, la rândul său, ar fi de neconceput în absenţa proceselor de comunicare. Comunicarea reprezintă ansamblul proceselor fizice şi psihice prin care se efectuează operaţia de punere în relaţie cu una sau mai multe persoane în vederea atingerii unor anumite obiective.
În sens restrâns, comunicarea implică schimbul de mesaje orale, scrise sau de altă natură, sub forma cărora informaţia trece de la emiţător la receptor. Cu alte cuvinte, o anumită persoană (sursă) transmite un anumit mesaj printr-un canal unei alte persoane (receptor).
Din această perspectivă putem defini comunicarea ca tranzacţia de mesaje între participanţi, renunţând astfel la ideea conform căreia o persoană comunică alteia.
Dincolo de multitudinea definiţiilor date noţiunii de comunicare, demersul de faţă va accentua dimensiunea de influenţare în vederea menţinerii / modificării comportamentului celuilalt. Prin punerea în legătură (lat. „communis”= a pune în comun, a fi în relaţie), un individ—comunicatorul transmite stimuli cu scopul de a schimba comportamentul altor indivizi. Sunt transmise şi primite informaţii, sunt codificate şi decodificate mesaje.

Comunicarea nonverbală

Orice mişcare transmite informaţii despre stările psihice şi/sau fizice ale persoanei, dincolo de cultura în care acesta se integrează. Mişcările umane nu sunt aleatorii, ele reflectă realitatea momentului.
Din totalul mesajelor emise de un individ 7% sunt verbale-cuvinte, 35% sunt vocale-inflexiunea şi tonalitatea vocii, iar 55% sunt mesaje nonverbale. Mai precis, în situaţia unei conversaţii, componenta verbală deţine 35%, iar componenta nonverbală 65%.
Aşa cum remarca D.Vasse „corpul uman este asemenea unui text care vorbeşte”, un text ca sursă de informaţii şi interacţiune, a cărui voce trebuie interpretată.
Aşadar, conştient sau inconştient, intenţionat sau neintenţionat, trimitem şi primim mesaje nonverbale şi, pe baza acestora, emitem judecăţi şi luăm decizii pentru noi şi pentru ceilalţi. Observaţia este cu atât mai adevărată cu cât, în pondere de 90%, impresia despre interlocutor se formează pe baza informaţiilor nonverbale.
Comunicarea nonverbală implică suma stimulilor (cu excepţia celor verbali) prezenţi în contextul unei situaţii de comunicare, generaţi de individ şi care conţin un mesaj potenţial.
Spre deosebire de comunicarea verbală, comunicarea nonverbală este mai dificil de controlat, este continuă, este învăţată mai devreme; mesajele nonverbale au un impact emoţional mai puternic.

Download Comunicarea nonverbala

Downloadat de 1122 ori

Comments