Liceul Unirea din Focşani

June 8, 2008 scris de  
In categoria Licee

Motto:
“Pentru că Unirea face puterea!”

colegiul-national-unirea-focsani_jpg.jpg1. Localizare

Adresă: Strada Cezar Bolliac nr. 15, Focşani, Vrancea, 620167.
Telefon: +4 0237/215659
E-mail: cnu@lufo.ro
Director general: Carmen Atarcicov
Director adjunct: Noană Cornel
Director educativ: Romulus Buzăţelu

2. Istoric

Istoria, pe scurt, este o analiză a trecutului cu scopul de a înţelege prezentul şi de a ne călăuzi comportamentul în viitor.
Sidney E. Mead

Liceul “Unirea” a luat fiinţă la data de 7 ianuarie 1866 prin Ordinul Domnesc nr. 26512 din 10 august 1865, fiind prima unitate de învăţământ secundar din această zonă şi între primele din România.

Şcoala funcţionează fără local propriu până în 1880 când începe construcţia clădirii, iar numele este transformat din “Alexandru Ioan Cuza” în Gimnaziul “Unirea”.

După lungi aşteptări, în anul 1900, liceul se mută în actuala clădire, construită după planurile arhitectului Baicoianu.

În anii ocupţiei germane din primul război mondial (1917-1918) liceul e transformat în spital şi şcoala îşi încetează activitatea.

În perioada interbelică, baza materială a şcolii se dezvoltă: o sală specială pentru bibliotecă, un amfiteatru de fizică şi chimie, două laboratoare pentru aceleaşi obiecte şi noi săli de clasă. Biblioteca ajunge la 10.000 de volume, iar punctul de atracţie pentru elevi era aparatul de proiectat filme pe care şcoala îl avea din 1920 şi care funcţiona la sfârşit de săptămână. În prezent în bibliotecă se numără peste 30.000 de volume.

În perioada comunismului, paranoia industrializării şi tehnicizării a dus că liceul să decadă prin faptul că a fost transformat din liceu teoretic în liceu industrial.
Din anul 1997 instituţiei noastre i s-a atribuit denumirea de Colegiul Naţional “Unirea”, decizia Ministerului Educaţiei Naţionale fiind întemeiată pe tradiţia liceului, dar mai ales pe rezultatele din ultimii ani.

Chiar dacă are în spate o valoroasă tradiţie a învăţământului clasic românesc, în ultimii ani Colegiul s-a remarcat printr-o evidentă acomodare la cerinţele învăţământului modern.

Aici au fiinţat:
“Liga Culturală” (1891)
“Societatea Literară” (1898)
“Societatea Filarmonică” (1899)
“Revista Noastră” (1912-1914 seria I)
“Milcovia” (1930)
“Ethos” (1941)

Mari personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti au fost elevi sau profesori la “Unirea”:

Ştefan Neagoe, Dumitru F. Caian, autorul primei monografii a oraşului Focşani, I. A. Bassarabescu, Ovid Densusianu, scriitor, profesor universitar, distins filolog, C. G. Giurăscu, ilustru istoric, profesor universitar, Gh. Bogdan Duica, critic literar şi scriitor – au fost unii dintre marii profesori ai liceului, iar Anghel Saligny, Simion Mehedinţi, Ion Mincu, Duiliu Zamfirescu, Ştefan Longinescu, Gh. Longinescu, Ion Diaconu, Ion Nestor, Mihai Steriade, Virgil Huzum, Emanuil Petruţ, Cornel Coman sunt numai câteva dintre numele foştilor iluştri elevi ai liceului.

liceul-unirea-focsani.jpg3. Profesori:

Română:
– Capotă Crina, Dinutz Mircea, Plăiaşu Daniela, Aioanei Toader, Voineag Janet, Zgăbârdici Maria, Zaharia Gheorghe

Liba engleză:
– Slujitoru Claudia, Bicescu Irina, Rău Mihaela

Limba franceză:
– Ghioc Leontina, Lepădatu Claudia, Stanciu Crenguţa

Limba germană:
– Pogan Laura

Matematică: – Popoiu Dănuţ, Noană Cornel, Pătraşcu Enache, Mohonea Marius, Ştiru Cristinel. Iftimie Emilia

Fizică: – Popescu Ioana, Grigoriu Liliana, Bodaş Sorin, Petrea Liliana

Chimie: – Dochia Maria, Sârbu Angela

Biologie: – Ciucu Corina, Ilie Valerica

Istorie: -Cultura civică: – Atarcicov Carmen, Atarcicov Adrian, Mălinoiu Daniela

Geografie: – Popa Aneta, Pecetescu Mariana

Socio-umane: – Ene Simion, Chiper Vasile, Cernea Gheorghiţă, Vulpe Alina

Religie: – Buzăţelu Romulus, Bărdaş Silviu

Muzică: – Păduraru Maria

Desen: – Munteanu Anişoara

Informatică: – Oprea Marilena, Vulpoiu Genovica, Onea Emil, Neşu Liliana, Colin Liliana

Educaţie Fizică: – Paizan Viorel, Rusan Maria, Grosu Carmen

Limba latină: – Soare Elena

CNU este singura şcoală care oferă elevilor săi:

– Posibilitatea de a obţine atestat profesional pentru elevii care optează pentru clasa matematică-informatică intensiv

– cursuri de pregătire încheiate cu atestate ECDL (permis european de utilizare a calculatorului) CISCO – IT. ESSENTIAL ORACLE ACADEMY (Design şi introducere în SQL)

postul RADIO – CNU

reţea CATV în fiecare sală de clasă

– un parc dendrologic propriu, loc de recreere şi de lecţii practice de botanică

– posibilitatea de a-şi modela personalitatea prin participarea la clubul de DEBATE “SEISM” (premiul al II-lea pe ţara 2005) precum şi la cursul “Liderii Mileniului III”

– “Revista Noastră” şi Cenaclul literar “HYPERION” – ca locuri de debut sau de afirmare pentru tinerele condeie.

– Şansa (nu în ultimul rând) de a se răzbuna pe profesorii lor în tradiţionalul meci amical de fotbal dintre absolvenţi şi echipa profesorilor.
-… siguranţa că, dacă eşti admis în trupă de teatru a Colegiului, vei câştiga cel puţin o dată marele trofeu al STEV (… 2004, 2005, 2006…)

Dotări

– săli de clasă
-2 laboratoare de informatică (50 locuri)
-1 laborator fizică (nou)
-1 laborator biologie
-1 laborator chimie (nou)
-1 laborator fonic (ultramodern)
– Biblioteca liceului – cele mai multe volume din reţeaua şcolară (peste 30.000)
– Sală de sport (nouă, inaugurată august 2005)
– Aula M.Eminescu – Sală festivităţi (finalizată 2007)
– Acces internet în fiecare sală de clasă

4. Activităţi Extracuriculare

1. Revista Noastră – multiplă laureată a Concursului Naţional al revistelor şcolare

2. Cercul de DEBATE “SEISM”

3. Echipa de teatru a CNU, câştigătoarea Marelui Premiu la STEV 2004, 2005, 2006

4. Asociaţia Sportivă “UNIREA”
, multiplă pepinieră de viitori campioni naţionali şi internaţionali

5. Proiecte internaţionale EURO-Jeunes, COMENIUS, SOCRATES

6. Balul Bobocilor, Balul Mărţişorului, Balul Absolvenţilor

7. Activităţi de Parteneriat comunitar (locul I pe ţara-2005)

8. Cupa Consolidării
– întrecerea sportivă anuală dintre C.N. Unirea vs C.N. Bălcescu (Brăila)

Comments