Liceul Pedagogic Spiru Haret

April 22, 2009 scris de  
In categoria Licee

LICEUL PEDAGOGIC “SPIRU HARET” FOCŞANI
Motto:” EDUCAŢIA este ceea ce ne rămâne după ce am uitat tot ce am fost învăţaţi”

1. LOCALIZARE:
Adresa: Str. Timotei Cipariu, nr. 5, localitatea Focşani, judeţul Vrancea
Nr. telefon/fax: 0237 224570
E-mail: pedagogic@plic.ro
Prof. Marius Măciucă: mmarmms@gmail.com

2. ISTORIC

Şcoala a fost înfiinţată pentru a pregăti învăţători şi educatoare care să acopere necesarul de cadre didactice din Vrancea, în învăţământul preşcolar şi pregimnazial. La nivel naţional actul de naştere este Legea instrucţiei publice din 1864, care a dus la înfiinţarea de şcoli normale, care au funcţionat până în 1948, când au fost înlocuite cu şcolile pedagogice de învăţători, apoi cu liceele pedagogice.
Prima Şcoală Normală din Focşani a apărut în 1870 – până atunci elevii din judeţul Putna fiind trimişi ca bursieri la şcolile specializate din judeţele limitrofe şi la Bucureşti şi Iaşi.
Şcoala Normală din Focşani a avut o experienţă zbuciumată, de multe ori întreruptă din motive materiale sau din cauza reorganizărilor administrative.
Şcoala Normală din Focşani a avut o existenţă de multe ori întreruptă din motive materiale sau din cauza reorganizărilor administrative. Astfel ea a funcţionat între 1869-1873, 1914-1916, 1919-1932, 1934-1941 sub numele de Şcoala Normală, între 1949-1955 sub numele de Şcoală Pedagogică de fete şi între 1969-1981 sub numele de Liceul Pedagogic. Şi-a reluat activitatea, sub vechea denumire, Şcoala Normală, în 1989.
Înfiinţată în 1869, la iniţiativa unui grup de profesori de la Gimnaziul Focşani şi cu sprijinul Societăţii pentru înăţătura poporului român, ea îşi va înceta activitatea în 1873, când se încheie prima perioadă a existenţei Şcolii Normale.
În 1914 va fi reînfiinţata. Dar trecuse o atât de mare perioadă de timp din 1873, încât contemporanii vorbesc acum despre prima Şcoală Normală din Focşani. După numai 2 ani, în 1916 activitatea şcolii va înceta temporar din cauza războiului şi va fi reluată în 1919.
În 1949 apare o nouă şcoală cu profil pedagogic, prin transformarea Liceului Industrial de fete în Şcoala Pedagogică. Şi aceasta dispare în 1955, ca urmare a reorganizării administrative, elevii fiind transferaţi la Bârlad.
Din 1969 şi până în 1981 pregătirea învăţătorilor şi educatoarelor va fi realizată de nou înfiinţatul Liceu Pedagogic, la care se adaugă între 1969-1973 şi un Institut Pedagogic. Desfiinţat în 1981, Liceul îşi va relua activitatea sub numele de Şcoala Normală în 1989.
Absolvenţii Şcolii Normale, deveniţi învăţători, au dus adesea o muncă de apostoli la sate, mai ales în perioada de după 1873 şi până la Marea Unire. După 1918, cei mai mulţi dintre absolvenţi au mers în provinciile unite cu România, reluând muncă de apostolat a înaintaşilor lor. Mulţi dintre ei au participat la războiul de reîntregire, alţii la cel de al doilea război mondial. Profesori şi elevi au creat prestigiul Şcolii Normale de-a lungul timpului.
După 1989 s-a reînnodat tradiţia Şcolii Normale. Colectivul de cadre didactice este în majoritate format din profesorii Liceului Pedagogic din perioada 1969-1981, la care s-au adăugat alţi profesori, unii dintre ei foşti absolvenţi ai Liceului.
Astăzi, Şcoala Normală este recunoscută ca o şcoală de renume a judeţului.

3. OFERTA EDUCAŢIONALĂ
CICLUL PRIMAR: CLASA a I a STEP BY STEP
CICLUL GIMNAZIAL: CLASA a V a
CICLUL LICEAL:

a) Profil UMAN
CLASA a IX a -FILOLOGIE 4 clase
Repartizate astfel:
2 clase FILOLOGIE
1 clasă FILOLOGIE intensiv ENGLEZĂ
1 clasă FILOLOGIE intensiv FRANCEZĂ

CLASA a IX a – ŞTIINŢE SOCIALE 1 clasă

b) Profil REAL
CLASA a IX a – ŞTIINŢE ALE NATURII 1 clasă

4. RESURSE MATERIALE:

– 25 săli de clasă;
– 1 bibliotecă – 15169 volume şi un calculator P4 conectat la Internet;
– 7 Laboratoare: -1 laborator fizică; 1 laborator chimie; 1 laborator biologie; 1 laborator informatică; 25 calculatoare P4; server; staţie back-up; reţea; Internet; 1 laborator limba spaniolă; 1 laborator limbi străine; 1 laborator educaţie tehnologică;
– 1 cabinet psiho-pedagogie;
– 1 cabinet muzică;
– 1 cabinet medical.
– Căminul şcolii: asigură 100 locuri de cazare; are o suprafaţă construită de 595 m2.
– Cantina şcolii: asigură 200 locuri; are o suprafaţă construită de 576 m2; sală de mese în suprafaţă de 265m2; spălătorie în suprafaţă de 648m2.
– Sala de sport; terenuri de sport.

5. RESURSE UMANE

Director: TUDOR GOGANCEA
Director adjunct: CARMEN ION
Director educativ: POPA GABRIELA
Lider de sindicat: IOANA GRĂJDEANU

6. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE
– Programe de colaborare cu şcolile şi grădiniţele de aplicaţie din oraş, în care se desfăşoară practica pedagogică a elevilor
– Programe de colaborare la nivel cultural cu licee din Franţa (Lons- Le-Saunier) şi Portugalia (Coimbra), (schimburi culturale anuale).
– Contract încheiat cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor în scopul susţinerii materiale a unor acţiuni, lărgirea bazei didactico- materială a şcolii;
– Program de colaborare cultural- artistică, sportivă şi de agrement cu DJTT, Casa de Cultură, Ateneu şi Teatrul “Maior Gh. Pastia”.
– Proiecte şi programe de colaborare cu fundaţii pentru ajutorarea copiilor.
– Program de colaborare cu Centrul Hispanic- unic în ţară.

7. De ce Liceul Pedagogic”SPIRU HARET”?
MISIUNEA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
1) Formarea initiala de foarte buna calitate, baza de exceptie pentru formarea continua
Cei care au beneficiat de o formare continuă de calitate sunt tot cei care au avut şi o formare iniţială de înalt nivel. Ca urmare, tot mai multe persoane caută, de la bun început, o formare iniţială de calitate şi nu se mai bazează pe o ipotetică reluare sau completare a studiilor.
2) Asigurarea unei culturi generale de inalta tinuta, acoperind toate palierele educationale pe care le poate oferi un liceu teoretic

Comments