Liceul de Industrie Usoara din Focsani

April 21, 2009 scris de  
In categoria Licee

Grupul Şcolar de Industrie Uşoară
Motto: „Este uşor să înveţi a merge! Important este încotro te îndrepţi!”

1. LOCALIZARE
Adresa: Str. Moldova Nr. 9, Focşani
Telefon: 0237/239048
Fax: 0237239048
E-mail: gsiu2@yahoo.com

2. ISTORIC

1885- Conform documentelor existente la Direcţia Judeţeană Vrancea a Arhivelor Naţionale, în anul 1885 s-a înfiinţat şcoala profesională de fete sărace a Societăţii Doamnelor din Focşani. Aceasta a pregătit fete pentru următoarele meserii: modiste, croitorese, lucrătoare.
1980-1984- Grup şcolar M.I.U. Focşani cu specializările confecţii, tricotaje, filatura, mecanic industrie uşoară.
1984-1990- Liceul industrial nr. 2 Focşani cu specializările confecţioner, tricoter, filator, mecanic întreţinere şi reparare maşini şi utilaje din industria uşoară şi şcoala profesională nr. 5 cu specializările confecţioner, tricoter, filator, mecanic întreţinere şi reparare maşini şi utilaje din industria uşoară.
1990-2007- Grup şcolar de Industrie Uşoară cu specializările confecţioner îmbrăcăminte din ţesături şi tricoturi, tricoter, filator, mecanic întreţinere şi reparare maşini şi utilaje din industria uşoară, lăcătuş mecanic întreţinere şi reparare maşini şi utilaje din industria uşoară.
În cadrul şcolii au existat cursuri ale şcolii de maiştri, specialitatea croitorie, între anii 1947-1987, 1990-1992, 1997-2000.
Cursuri liceale serale au funcţionat începând cu anul şcolar 1978/1979 şi până în prezent.
Începând cu anul şcolar 1995-1996, în planul de şcolarizare au fost cuprinse clase de şcoală profesională de tip PHARE VET RO 9405, cu specializările confecţioner-tricoter şi tricoter-confecţioner.
De asemenea, în cadrul aceluiaşi program de reformă a învăţământului profesional şi tehnic, funcţionează, începând cu anul şcolar 1997-1998 şcoala postliceala, cu specializarea Creator proiectant îmbrăcăminte.

3. Resurse umane

Director/strong>:
PROF. ING. MIHAELA HOREANGÃ

Director adjunct:
PROF. ING. MIHAELA ARHIRE

Consilier educativ:
PROF. MARIA DRÃGAN

Consilier de imagine
:
PROF. MARINELA ANGHEL

– 1030 elevi
– colectivul didactic de predare este constituit din 74 profesori
– 13 personal didactic auxiliar
– 35 personal nedidact

4. Resurse materiale
– 14 săli clase
– 1 laborator chimie
– 1 laborator fizică
– 2 laboratoare informatică
– 1 cabinet metodic
– 1 sala sport
– 4 ateliere şcoală
– Biblioteca
– 2 cămine-internat
– Cantină

5. Oferta educaţională

LICEU ZI – ruta directă
Specializarea: ‚‚TEHNICIAN DESIGNER VESTIMENTAR’’
Clasa a IX-a, 2 clase – 56 locuri;
Specializarea: ‚‚TEHNICIAN ÎN TURISM’’
Clasa a IX-a, 2 clase – 56 locuri

LICEU ZI – ruta progresivă
Specializarea: ‚‚TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ’’
Clasa a XII-a, 2 clase – 56 locuri

LICEU SERAL – cu frecvenţa redusă
Specializarea: ‚‚TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ’’
Clasa a IX-a, 1 clasA – 28 locuri
Clasa a XI-a, 3 clase – 84 locuri

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII
Clasa a IX-a, 2 clase – 56 locuri, domeniul ‚‚TEXTILE PIELĂRIE’’, calificarea ‚‚LUCRĂTOR ÎN TRICOTAJE CONFECŢII’’
Clasa a IX-a, 1 clasA – 28 locuri, domeniul ‚‚MECANIC’’, calificarea ‚‚LUCRĂTOR ÎN MECANICĂ DE MONTAJ, ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
Clasa a IX-a, 1 clasA – 28 locuri, domeniul ‚‚TURISM ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ’’, calificarea ‚‚LUCRĂTOR ÎN HOTELĂRIE’’
Clasa a XI-a anul de completare, 5 clase – 140 locuri, domeniul ‚‚TEXTILE PIELĂRIE’’, calificarea ‚‚CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE’’
Clasa a XI-a anul de completare, 1 clasa – 28 locuri, domeniul ‚‚MECANIC’’, calificarea ‚‚MECANIC UTILAJE ŞI INSTALAŢII ÎN INDUSTRIE’’
Clasa a XI-a anul de completare, seral cu frecvenţă, 1 clasA – 28 locuri, domeniul ‚‚TEXTILE PIELĂRIE’’, calificarea ‚‚CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE’’

6. De ce Grupul Şcolar de Industrie Uşoară?
Designerii vestimentari sunt vedete căutate de vedete
Doriţi să faceţi parte din lumea lor? Noi te învăţăm să fii profesionist!

OBIECTIVE STRATEGICE

În scopul îndeplinirii misiunii sale Grupul Şcolar de Industrie Uşoară Focşani îşi propune următoarele obiective prioritare:
O1. Dezvoltarea şcolară prin adaptarea proiectelor şcolii la cerinţele comunităţii.
• eficientizarea procesului de învăţare la disciplinele de cultură generală şi tehnică;
• diversificarea profilului şi specializărilor la liceu tehnologic şi Şcoala de arte şi meserii – profil tehnic şi servicii;
• realizarea unei baze moderne de practică pentru toate profilurile, în special pentru cele nou introduse – servicii, în conformitate cu standardele de pregătire profesională;
• utilizarea eficientă a spaţiilor de cazare existente în administrarea şcolii în vederea exercitării de către elevi a competentelor profesionale dobândite conform calificării de ‚‚lucrător în hoteluri’’;
O2. Perfecţionarea cadrelor prin perspectiva misiunii asumate.
O3. Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, cu fundaţii, instituţii, factori de decizie locală, alţi colaboratori interni şi externi în vederea întăririi poziţiei şcolii la nivel local şi naţional.

CONTRIBUIE LA ATINGEREA OBIECTIVELOR:

Existenţa unui corp profesoral majoritar motivat, flexibil şi interesat în promovarea reformei.
O Existenţă bazei materiale şi a resurselor corespunzătoare pentru efectuarea practicii de specialitate.
O Pregătirea elevilor după conţinuturi curriculare elaborate la nivelul standardelor europene.
O Efectuarea instruirii practice din anii terminali la agenţi economici reprezentativi.
O Amplasarea favorabilă a unităţii faţă de principalele instituţii şi agenţi economici.
O Relaţiile de parteneriat cu agenţii reprezentativi în domeniu.
O Condiţii ambientale optime.

OPORTUNITĂŢI
Pregătirea generală şi de specialitate oferă absolvenţilor:
• Şansa unei adaptări flexibile a absolvenţilor la modificările de pe piaţa muncii.
• Ofertă de locuri de muncă, care depăşeşte numărul de absolvenţi.
• Este încurajata activitatea de tip proiect şi spirit de echipă.
• Se favorizează implicarea tuturor celor interesaţi din şcoala la activităţi extracurriculare.

FACILITĂŢI OFERITE ELEVILOR:
A) CAZARE în căminele Grupului Şcolar de Industrie Uşoară;
B) MASA la Cantina Grupului Şcolar de Industrie Uşoară Focşani;
C) BURSE DE ŞCOLARIZARE: Bursa de performanţă, Bursa de merit, Bursa de ajutor social;
D) AJUTOARE SOCIALE OCAZIONALE pentru elevii defavorizaţi.

Comments