Grupul Scolar Agricol din Focsani

May 3, 2009 scris de  
In categoria Licee

Grupul Şcolar Agricol
Motto:” Noi vã asigurãm o meserie pentru viitor”

1. LOCALIZARE
Adresă: Cuza Voda Nr. 46
Localitate: Focşani
Judeţ: Vrancea
Email: agrifo05@yahoo.com
Telefon: 0237/225859
Fax: 0237/225859

2. ISTORIC
La peste 75 de ani de la înfiinţare – cu titulatura de Şcoală de meserii sub care a funcţionat între 1923 şi 1936, actualul Grup Şcolar Agricol din Focşani se prezintă cu o istorie determinată de cerinţele de instrucţie şi educaţie în domeniu a tinerilor de pe aceste meleaguri.
Înfiinţată în 1923 ca „Scoalã de Arte şi Meserii”, ce pregãtea metalurgişti, dulgheri ºi tâmplari, unitatea şcolară a cunoscut, de-a lungul anilor, o evoluţie ascendentã şi mutaţii profunde atât sub aspectul formei de învăţământ (scoalã medie tehnicã agricolã, liceu agroindustrial, grup şcolar agricol), cât şi sub aspectul specializãrilor în meserii. Grupul Şcolar Agricol Focşani pregăteşte tinerii din judeţul Vrancea în domeniile Resurse naturale şi protecţia mediului şi Tehnic.
Absolvenţii obţin calificãri pentru specializãrile: tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, hidro-meteorolog, tehnician analize produse alimentare, tehnician în automatizãri, mecatronist şi desenator pentru construcţii şi instalaţii. Planul anual de şcolarizare rãspunde necesarului de pregãtire solicitat de populaţia şcolară atât din oraşele, cât şi din comunele judeţului.
De-a lungul anilor, aici au fost pregătiţi pentru economia vrânceană tehnicieni şi muncitori în domeniul agricol şi al industriei alimentare (mecanică, horticultura întreţinere şi reparaţii utilaje agricole, automatizări, electricieni auto, brutari, patiseri, preparatori conserve, tehnicieni în industria alimentară, zootehnie, controlul calităţii produselor alimentare, tinichigii vopsitori auto etc.).
Mare parte din absolvenţii de liceu au urmat ulterior şcoli postliceale, de maiştri şi chiar institute de învăţământ superior, ocupând, ca specialişti, diferite funcţii de conducere.

3. CONDUCEREA LICEULUI
DIRECTOR: Florin Iamandei
DIRECTOR ADJUNCT: Carmen Oprea
DIRECTOR ADJUNCT: Remus Paraschiv
CONSILIER EDUCATIV: Ionicã Săcăluş

4. RESURSE UMANE
Orele se curs se desfăşoară sub îndrumarea unui număr de 127 cadre didactice calificate: profesori, ingineri şi maiştri) din care 76 titulari şi 36 suplinitori, după cum urmează:
– Profesori cultura generală 70
– Profesori ingineri 40
– Maiştri instructori 17.
Din punct de vedere al perfecţionării situaţia se prezintă astfel:
– Cu doctorat 1
– Cu gradul I 56
– Cu gradul II 29
– Cu definitivat 28
– Debutanţi 13.
Şcoala dispune şi de personal didactic auxiliar şi nedidactic de 36 persoane (21 nedidactic şi 15 didactic auxiliar).

5. RESURSE MATERIALE
Unitatea şcolară este constituită din:
Grupul de imobile str. Cuza Voda 46:
– Clădirea şcolii cu 14 săli de clasă în care se includ un laborator fizică, un laborator chimie, doua cabinete de matematică, un laborator biologie, doua cabinete de limba şi literatura româna, un cabinet limbi moderne, un cabinet mecanică, un cabinet legislaţie rutieră, doua laboratoare informatică, un cabinet resurse naturale şi protecţia mediului, serviciul contabilitate şi secretariat, birou director, birou directori adjuncţi şi cancelaria cadrelor didactice;
– Internat şcolar cu 30 camere pentru cazare şi 6 laboratoare tehnologice de specialitate, o bibliotecă şi un cabinet medical.
– Cantina şcolară cu o capacitate de 150 locuri
imobil str. Alecu Sihleanu nr. 6 cu 18 săli de clasă şi un cabinet psihologic.
imobil str. Ana Ipătescu nr. 14 cu 1 atelier motoare, 3 ateliere lăcătuşerie 1 atelier sudura, 1 atelier tinichigerie şi vopsitorie auto, un atelier electrotehnica şi două terenuri didactice.
imobile str. Măgura nr. 1 constituite din două hale metalice ce adăpostesc parcul auto al şcolii (9 autovehicule – 2 tractoare U 650 M, 2 autocamioane Roman R 8135, 4 autoturisme DACIA 1310, un microbuz IVECO 19 + 1).
Activitatea didactică în sălile de clasă, laboratoare, cabinete şi ateliere se desfăşoară respectându-se NTSM şi normele PSI. În laboratoare şi ateliere elevii au acces la materialul didactic pus la dispoziţie sub directa îndrumare a cadrelor didactice, participând la activităţile practic-aplicative individual sau în grup.

6. DE CE GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL
Unitatea şcolară pregăteşte tineretul şcolar din Focşani şi din judeţul Vrancea în domenii diverse cum ar fi: protecţia mediului, industrie alimentară, agricultura, mecanic, electric, electromecanica, electronică şi automatizări. Planul anual de şcolarizare răspunde necesarului de pregătire solicitat de populaţia şcolară atât din oraşele cât şi din comunele judeţului.,
Grupul Şcolar Agricol – Focşani – Vrancea are misiunea sã ofere educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate în context regional şi naţional pentru dezvoltarea intelectualã, socialã şi profesionalã a individului şi pentru îmbogăţirea economicã şi culturalã a oraşului Focşani şi a comunităţilor din Regiunea de Sud-Est”
Unitate şcolară reprezentativã în perimetrul învăţământului vrâncean, Grupul Şcolar Agricol, la peste 80 de ani de la înfiinţare, se prezintã cu o istorie determinatã de cerinţele de instrucţie şi educaţie în domeniu a tinerilor de pe aceste meleaguri. Printre obiectivele propuse se numãrã:
– Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei.
– Formarea corpului profesoral în vederea aplicării metodelor activ-participative în predare.
– Crearea în scoalã a unui climat de siguranţa fizicã şi psihicã.
– Dezvoltarea la elevi a competentelor de comunicare, şi de integrare socială şi profesionalã în societatea modernã.
– Dezvoltarea unui parteneriat privilegiat cu instituţii din comunitate.
Actualul Grup Şcolar Agricol din Focşani asigurã instruirea şi pregãtirea de specialitate a tinerilor pe urmãtoarele niveluri de învăţământ:
– Învăţământ zi rutã directã
– Învăţământ zi ruta progresivã (Nivel 1 – Şcoala de Arte şi meserii, Nivel 2- An de Completare, Nivel 3- Liceu tehnologic)
– Învăţământ seral
– Învăţământ frecventã redusã
– Scoalã Postlicealã

7. PARTENERIATE

S.C. COMCEREAL SĂ Vrancea Parteneriat perntru pregătirea elevilor în specialitatea: – industrie alimentară, panificaţie
S.C. PRESTUCT SRL Gugeşti Parteneriat perntru pregătirea elevilor în specialitatea: – tehnician veterinar
S.C. FENISTO SRL Focşani Parteneriat perntru pregătirea elevilor în specialitatea: – mecanic auto, tinichigiu auto
S.C. ANIMAL PLANET SRL Focşani Parteneriat perntru pregătirea elevilor în specialitatea: – tehnician veterinar
S.C. TU SRL Parteneriat pentru pregătirea elevilor în specialitatea: – mecanic auto
S.C. CAPSA SRL Parteneriat pentru pregătirea elevilor în specialitatea: – industrie alimentară, panificaţie
S.C. COMBETA SRL Parteneriat pentru pregătirea elevilor în specialitatea: – tinichigiu auto
S.C. AGROARIS SRL Vânători Parteneriat pentru pregătirea elevilor în specialitatea: – tehnician mecanic agricol.
Agenţia pentru conservarea biodiversităţii Parteneriat pentru pregătirea elevilor în specialitatea: – tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
P.F. Vulpoiu Florin Parteneriat pentru pregătirea elevilor în specialitatea: – tehnician veterinar
P.F. Constantin Costinel Parteneriat pentru pregătirea elevilor în specialitatea: – tinichigiu auto

Comments