Colegiul National Mihai Eminescu din Satu Mare

September 26, 2009 scris de  
In categoria Licee

Motto: „Lumea-i cum este,
Şi ca dânsa suntem noi…”

liceul-mihai-eminescu-1Localizare:

Adresă: Strada Mihai Eminescu, nr.5, Satu Mare
Telefon: 0261768855, 0361401077, 0361401078
Adresă web: www.eminescusm.ro
Email: office@eminescusm.ro

De la începuturi…ancorare în istoria liceului

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Satu Mare are în spate o istorie complexă şi demnă de elogii. Nimic nu se iscă de la sine şi orice construcţie atât de importantă atât din punct de vedere istoric, cât şi spiritual trebuie studiată de la momentul în care a luat naştere. Cum arăta neantul din care s-a ivit brusc lumina genezei? Cum arăta liceul din care s-a zămislit ceea ce este astăzi şi acum Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”? Actualii elevi ai acestui liceu trăiesc doar clipa…fără reflexii cu izbucniri de raţionalitate despre ceea ce a fost şi ceea ce s-a petrecut în timpuri imemoriale cu acest liceu.

liceul-mihai-eminescu-4 Unirea de la 1918 a fost decisivă pentru învăţământul românesc în limba română şi în ceea ce priveşte înfiinţarea de şcoli. S-a promovat învăţământul într-o manieră pregnantă, fiind necesară formarea unei intelectualităţi foarte bine pregătite. În acest context a luat naştere Liceul „Mihai Eminescu”, primul institut şcolar din zonă cu limba de predare română. Denumirea acestuia a fost sugerată de poezia „ Doină” a marelui poet, în care se vorbeşte despre ţinuturile Sătmarului. În semn de omagiu, intelectualii români, care au făcut studii în condiţii grele până în 1918, i-au atribuit numele de liceul „Mihai Eminescu”. Încadrarea liceului s-a făcut cu profesori de elită. S-au remarcat Gavril Barbul, profesor de istorie, Alexandrina Pele, profesoară de matematică, V. Scurtu, profesor de limba română, Alexandru Pop, profesor de matematică şi autor de manuale şi Vasile Herman, părinte protopop. În actuala sală de festivităţi a Colegiului se oficiau slujbe religioase greco-catolice. Aceasta era capela liceului, loc de oficiere a Sfintei Liturghii şi loc de taină şi rugăciune.

1940 a fost însă un an fatidic. Toate şcolile româneşti din localitate au fost închise. S-a produs astfel un hiat în activitatea culturală şi pedagogică a populaţiei din zona Sătmarului. În 1944 totul ia o altă întorsătură: protopopul Ioan Dragomir a fost împuternicit de Ministerul Învăţământului şi al Educaţiei, fiind învestit cu puterea de a lua orice decizie în ceea ce priveşte învăţământul românesc. În toamna aceluiaşi an s-au redeschis şcoli cu limba de predare română. Cei patru ani de carenţă în ceea ce priveşte sistemul educaţional au avut repercusiuni destul de grave, producându-se o criză a profesorilor din cauza refugiului. A existat astfel şi o criză a elevilor… În şcoli limba de predare era maghiara. Au fost numiţi profesori cu o pregătire profesională foarte bună începând cu anul 1945. O parte dintre ei au ajuns cadre universitare. Până în jurul anului 1960 a fost un liceu de băieţi. Din punct de vedere educaţional, Liceul „ M.Eminescu” a fost cu preponderenţă un liceu cu profil real, de matematică, fizică, mecanică şi electrotehnică. Regimul politic existent atunci era împotriva propagării umanismului şi a culturii, implicit împotriva accentului pe discipline umane.

Dotări

liceul-mihai-eminescu-5Activitatea se desfăşoară în două corpuri de clădiri, ce cuprind numeroase săli de clasă, 4 laboratoare de informatică, 2 laboratoare de fizică, 2 laboratoare de chimie, 1 laborator de biologie şi un muzeu de biologie, 1 cabinet multimedia, 2 cabinete de limba şi literatura română, 1 cabinet-amfiteatru de matematică, 1 cabinet de limbi moderne, 2 săli de sport, o bibliotecă cu peste 30.000 de volume, o frumoasă şi deosebită sală festivă şi terenuri de sport dotate cu instalaţie de iluminare artificială, în curtea şcolii. Aceste spaţii conţin o valoroasă dotare materială, aflată în continuă modernizare şi extindere.

Profesori

Corpul profesoral, deşi s-a aflat şi se află într-o continuă întinerire şi completare se menţine la un nivel ridicat al competenţei profesionale şi exigenţei didactice. În colegiu îşi desfăşoară activitatea un număr de 62 de cadre didactice. Activitatea curentă a lor se completează cu o serie foarte largă de activităţi ştiinţifice, culturale, sportive în care sunt implicaţi desigur şi elevii şi care au ca scop principal completarea armonioasă a profilului fizic, intelectual şi moral al copiilor.

De ce să alegeţi Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”?

Cei 930 de elevi ai şcolii învaţă în 28 de clase de liceu şi 4 clase de gimnaziu. Clasele de liceu au specializări diverse: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, ştiinţe sociale şi limbi moderne. Unele clase au specializare bilingvă: engleză sau franceză, iar altele au regim de învăţare intensivă a informaticii. Clasele de gimnaziu constituie o importantă pepinieră pentru liceeni şi sunt formate din copii extrem de ambiţioşi. În plus, Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” este renumit pentru rezultatele foarte bune obţinute la olimpiadele naţionale şi internaţionale. Pe de altă parte, există şi echipe care au obţinut performanţe atât la volei, baschet sau fotbal. Se menţin de ani buni echipele de baschet feminin, baschet masculin, volei feminin şi masculin, precum şi echipa de fotbal.

Comments