Data admiterii modificată

December 14, 2007 scris de  
In categoria Gossip

Ministerul Educaţiei a modificat calendarul de admitere în învăţământul liceal şi profesional pentru anul scolar 2008-2009. Completarea opţiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a se va face în perioada 12-20 iunie 2008.

Potrivit Ordinului nr. 2779, la fiecare sedinţă de completare a opţiunilor vor participa obligatoriu elevii, câte un părinte/tutore pentru fiecare elev, diriginţii, precum şi un membru sau un delegat al Consiliului de administraţie al unităţii şcolare. Părinţii/tutorii vor trebui să semneze un proces-verbal de instruire.

Pentru a evita situaţii neplăcute, părinţii sunt sfătuiţi să opteze pentru cel puţin 10-15 licee. Totodată, în perioada 12-14 iunie 2008, comisia de admitere (atât de la nivelul fiecărui judeţ, cât şi de la nivelul Capitalei), va asigura repartizarea candidaţilor de etnie rromă, pe locurile special repartizate acestora, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în în conformitate cu opţiunile exprimate de candidaţi. Repartizarea lor se va face în şedinţă publică.

Comments