Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

February 3, 2008 scris de  
In categoria Facultati

facultatea-de-medicina.JPG1. Date de contact:
Adresa: B-dul Eroilor Sanitari nr. 8
Telefon: 021- 318.07.62; 021 – 318.08.62;
Adresa web: www.univermed-cdgm.ro

2. Istoric

Învăţământul superior medical şi farmaceutic din Bucureşti există de mai bine de 100 de ani. Bazele învăţământului medical din România au fost puse de către Carol Davila, medic român de origine franceză, împreună cu Nicolae Kretzulescu. Ei au înfiinţat, în 1857, Şcoala naţională de medicină şi farmacie.

Şcoala naţională de medicină şi farmacie s-a dezvoltat treptat. În 12 noiembrie 1869, s-a înfiinţat Facultatea de Medicină din Bucureşti, care şi-a deschis cursurile în ziua de 22 noiembrie 1869. A fost prima facultate de medicină în cadrul Universităţii din Bucureşti.
Susţinerea primelor teze de doctorat la Facultatea de medicină din Bucureşti au avut loc în anul 1873.

În 1 ianuarie 1875, la iniţiativa profesorului Nicolae Manolescu, s-a întemeiat Societatea studenţilor în medicina din Bucureşti, care avea drept preocupare îmbunătăţirea condiţiilor de studiu.

Începând cu anul universitar 1885, nu se mai admit în facultate studenţi fără diplomă de bacalaureat. După 1888, studenţii facultăţii sunt nevoiţi să susţină o teză de doctorat, obţinând astfel titlul de doctor în medicină şi chirurgie.

În anul 1898, Şcoala de farmacie a devenit secţie a Facultăţii de medicină şi i s-a recunoscut caracterul de instituţie de învăţământ superior.

Construcţia Facultăţii de medicină a fost complet finalizată şi inaugurată în 12 octombrie 1903, moment în care a avut loc şi dezvelirea statuii lui Carol Davila, care se află în faţa facultăţii.
Şcoala de farmacie a funcţionat pe lângă Facultatea de medicină până în anul 1923, când s-a înfiinţat Facultatea de farmacie, ca instituţie separată, în cadrul Universităţii din Bucureşti.

Profesori care au contribuit la dezvoltarea învăţământului în Facultatea de medicină din Bucureşti:

– Carol Davila;
– Iacob Felix: fondatorul şcolii de igienă, cu preocupări de medicină generală;
– Alexandru Marcovici: iniţiatorul clinicii medicale;
– Constantin Dumitrescu-Severeanu: întemeietorul clinicii chirurgicale;
– Zaharia Petrescu: fondatorul terapeuticii medicale;
– Alexandru Sutzu: a pus bazele medicinii legale şi ale psihiatriei;
– Victor Babeş: unul dintre marii bacteriologi şi anatomo-patologi ai epocii sale;
– George Assaky: fondatorul şcolii de chirurgie experimentală;
– Nicolae Kalinderu: eminent clinician, iniţiatorul orientării anatomo-clinice în medicina din ţara noastră;
– Thoma Ionescu: fondatorul chirurgiei moderne româneşti; inovator în domeniul rahianesteziei;
– Gheorghe Marinescu: întemeietorul şcolii româneşti de neurologie;
– Ion Cantacuzino: bacteriolog şi biolog, imunolog şi epidemiolog, creatorul şcolii româneşti de medicină experimentală.

Sursa: site-ul Facultăţii, la data de 1 februarie 2008.

3. Conducerea Academică a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti

Rector: Prof. Univ. Popa Florian Chirurgie – Sp. Cl. Sf. Pantelimon
Prorector: Prof. Univ. Arion Constantin Virgiliu Pediatrie – Institutul Cl. Fundeni
Prorector: Prof. Univ. Coculescu Mihail Endocrinologie – Institutul C.I. Parhon
Prorector: Prof. Univ. Lascar Ioan Chirurgie Plastica si Reconstructiva – Sp. Cl. de Urgenta
Prorector: Prof. Univ. Sinescu Ioanel Chirurgie Urologica – Institutul Cl. Fundeni
Prorector: Conf. Univ. Pop Monica Daniela Oftalmologie – Sp. Cl. Oftalmologie
Cancelar: Prof. Univ. Streinu – Cercel Adrian Boli Infectioase – Inst. de Boli Infectioase Prof.Dr.Matei Bals

Sursa: site-ul Facultăţii, la data de 1 februarie 2008.

umf-carol-davila.JPG4. Dotări

 peste 20 de laboratoare, săli de curs şi seminar;
 o bibliotecă cu peste 20.000 de volume: cărţi, tratate, monografii, colecţii de reviste din toate domeniile farmaceutice;
 reţea de calculatoare conectată la Internet.

5. Admitere, locuri disponibile şi ultima medie de admitere

Admiterea la Facultatea de medicină se face pe bază de concurs.

Examenul include două discipline (Biologie obligatoriu, respectiv Fizica sau Chimie la alegere) totalizând un număr de 100 întrebări, dintre care 60 pentru proba obligatorie şi 40 pentru cea la alegere.

Pe lângă numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat, există şi un număr de locuri cu taxă.
Pentru admiterea în anul universitar 2007-2008, au fost disponibile un număr total de de 965 de locuri, dintre care: 365 bugetate şi 600 cu taxă.

La locurile cu taxă sunt înscrişi, în limita cifrei de şcolarizare menţionate mai sus, candidaţii care în condiţiile unei medii ponderate (80% nota obţinută la examenul scris şi 20% media de la bacalaureat) au obţinut cel puţin nota 5.

Sursa: Secretariatul Facultăţii de medicină

6. Actele necesare

– cerere tip de înscriere, completată de secretari pe calculator şi semnată de candidat după examinarea conformităţii datelor;
– diplomă de bacalaureat – în original şi în copie legalizată, aceasta din urmă necesară pentru cei care se înscriu la a II-a facultate, cu actul doveditor al acestei instituţii;
– buletinul de identitate / paşaportul valabil sau livretul militar; (şi copie xerox);
– certificat de căsătorie – (şi copie legalizată);
– certificat de naştere – (şi copie legalizată);
– trei fotografii color tip buletin;
– adeverinţă medicală de la medicul şcolar/medicul de familie care atestă că persoana este aptă pentru învăţământ.

Sursa: Secretariatul Facultăţii de medicină

7. Durata anilor de studii

6 ani (la zi)

8. Specializări

Medicină

Programa se afla aici.

Comments