FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE SI AGRICOLE

November 2, 2007 scris de  
In categoria Facultati

1. Localizare:

Adresa: B-dul Lacul Tei, Nr.122-124, Sector 2, FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE SI AGRICOLE
BUCURESTI, ROMANIA
Tel: ++40-21-2421208 int 290
Fax: ++40-21-2420781
Web: civile.utcb.ro

2. Istoric:

Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole este continuatoarea directa a traditiilor Scolii Nationale de Poduri si Sosele din Bucuresti, prima scoala superioara tehnica din tara – infiintata în anul 1867 si transformata apoi în anul 1921 în Scoala Politehnica, în cadrul careia studentii constructori erau pregatiti în trei sectii: constructii, hidrotehnica si cai de comunicatii.

Scoala nationala de poduri si sosele si, apoi, Facultatea de Constructii din cadrul Scolii Politehnice au format ingineri constructori sub îndrumarea unor cadre didactice de mare valoare si prestigiu: Spiru Haret, Anghel Saligny, Elie Radu, Gheorghe Titeica, David Emanuel, Traian Lalescu, Andrei Ioachimescu, Gheorghe Filipescu, N. Vasilescu Karpen, Ion Ionescu s.a. prin ale caror stradanii si realizari au fost puse bazele stiintei si tehnicii constructiilor din tara noastra.

In toamna anului 1948, ca urmare a reformei învatamântului, Facultatea de Constructii s-a desprins din Scoala Politehnica si s-a format un institut de sine statator, Institutul de Constructii Bucuresti, în cadrul caruia Facultatea de Constructii Civile si Industriale a fost chemata sa îndeplineasca un rol important în pregatirea cadrelor tehnice superioare de constructori.
In 1968, au luat fiinta sectiile de subingineri zi si seral ale facultatii, iar în 1975 denumirea s-a schimbat în “Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole”, subliniindu-se astfel locul care-i revine în formarea de ingineri si subingineri constructori pentru activitatea de proiectare, cercetare si executare a constructiilor civile, social-culturale, industriale si agrozootehnice.

In anul 1994 au fost înfiintate doua specializari noi: Ingineria si Managementul Lucrarilor de Constructii (IMLC – profilul Inginerie Economica) actualmente Inginerie Economica in Constructii (IEC) si Inginerie Urbana, Constructia si Gestiunea Localitatilor (IUCGL – profil Constructii) actualmente Inginerie Urbana si Dezvoltare Regionala (IUDR) în vederea asigurarii specialistilor la noile conditii socio-economice.

3. Conducerea facultatii

DECAN Prof. Dr. Ing. Mihai VOICULESCU
ProDECAN Conf. Dr. Ing. Daniela PREDA
ProDECAN Prof. Dr. Mat. Romica TRANDAFIR
Secretar Conf. Dr. Ing. Radu VACAREANU

4. Dotari

In scopul desfasurarii activitatii didactice si de cercetare stiintifica, Facultatea de Constructii Civile,Industriale si Agricole dispune de un patrimoniu alcatuit din constructii si terenuri, laboratoare cu dotarile aferente si biblioteca cu fondul de carte, periodice si standarde. Activitatea de cercetare stiintifica a cadrelor didactice se desfasoara în principal in cadrul catedrelor, utilizând dotarea tehnica a acestora: laboratoare si retele locale de calculatoare.

Laboratoarele în care se desfasoara activitatea aplicativa a studentilor: Laboratorul de calcul si informatica , situat la etajul I al localului facultatii, are doua retele de calculatoare, repartizate în 3 sali: 38 statii de lucru, plotter, imprimante Desk/LaserJet (color/monocolor) si software adecvat pentru disciplinele matematice si cele de specialitate;

FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE SI AGRICOLELaboratorul catedrei Constructii de Beton Armat : functioneaza intr-un spatiu cu o suprofata de cca. 500m² amenajat in subsolul cladirii Facultatii de Constructii Hidrotehnice. Laboratorul este dotat cu echipamente si instalatii de masura care permit, pe langa desfasurarea unor sedinte de incercari demonstrative pentru studenti, si importante cercetari experimentale. Laboratorul dispune astfel de o larga gama de prese si pulsatoare, cu o capacitate de la cateva tf la 350tf, instalatii de precomprimare, sisteme de fixare a elementelor de incercare, instalatii de transport suspendat si la sol, echipamente diverse de masura si control. In laborator se poate aborda o gama diversa de teste experimentale, de la incercari pentru stabilirea caracteristicilor mecanice ale otelurilor si betoanelor, pana la incercari pe modele de elemente structurale de beton armat de dimensiuni mici si medii, sub stari complexe de solicitare. In spatiul laboratorului mai este organizata o retea de calculatoare, care dispune de programe performante si facilitati INTERNET, pentru uzul tinerelor cadre didactice ale catedrei. Este in curs de amenajare o sala cu functiuni multiple de cca 120mp in care urmeaza sa fie organizate conferinte, seminarii stiintifice, dar si cursuri si alte activitati pentru doctoranzi si studentii de la cursurile de studii aprofundate (master). Sala este dotata cu o retea de calculatoare si diverse echipamente moderne de proiectie. Dotarea salii si a altor spatii anexe a fost asigurata din resurse diverse (grant acordat de MEN, cu finantare BIRD, sponsorizari oferite de parteneri traditionali ai catedrei).

Laboratorul de Constructii Metalice : situat în curtea din spatele facultatii.

5. Admitere

Clasificarea candidaţilor se face pe bază de dosar, media de admitere este formată din: nota de la proba de Matematică de la examenul de Bacalaureat (cu o pondere de 80%) şi Media generala a examenului de Bacalaureat ( cu o pondere de 20%).

6. Locuri

535 locuri fara taxa (subventionate de la buget)
300 cu taxa
Alte forme (F.F. şi I.D.D) nu se organizează.

6. Durata anilor de studiu:

4 ani

7. Specializari:

CCIA: Constructii Civile Industriale si Agricole
IUDR: Inginerie Urbana si Dezvoltare Regionala
IEC: Inginerie Economica in Constructii

Opinii:

Autorul:

„Pot considera aceasta descriere si mica incursiune in lumea infinita si nebanuita a inginerilor una subiectiva. Dar dincole de orice personalism, lipsit cu siguranta de interes general, cu o convingere debordanta scriu ca exista un soi de mandrie extrem de bine inradacinata si probabil cat se poate de ereditara in aceasta tagma. Ma inclin in fata profesorilor si inchei prin a spune ca o revizuire a comportamentului nostru, „a inginerilor” n-ar strica, dragi studenti si eventuali colegi.”

FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE SI AGRICOLE

Comments